9°C pochmurno z przejaśnieniami

Jak głosować, żeby głos był ważny? Przeczytajmy i zapamiętajmy...

Wiadomości, głosować żeby głos ważny Przeczytajmy zapamiętajmy - zdjęcie, fotografia

PKW ustaliła wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców: 

 • głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania, w kratce z lewej strony obok nazwiska; 
 • przyczyną nieważności głosu będą: postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednej osoby, niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce, postawienie znaku "X" wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą; 

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców: 

 • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce, z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu; 
 • głos nieważny będzie przez: postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą. 

W wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy: 

 • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 • przyczyną nieważności głosu jest: niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą. 

W wyborach do rad powiatów:

 • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą. 

W wyborach do sejmików województw:

 • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą. 

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 • głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat): 

 • wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w obu kratkach, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

 • głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

 • wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • przyczyną nieważności głosu jest: postawienie znaku „X” w obu kratkach, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce. 

Uwaga: nieważne są karty do głosowania różniące się od urzędowo ustalonych lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Fot. gwarminska.pl

Jak głosować, żeby głos był ważny? Przeczytajmy i zapamiętajmy... komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się